Publikumssider       Hvilke vaksiner trenger jeg?       Prisliste       Kart og åpningstider      Fagportal-forside

 

Trenger vi vaksine mot meningokokkmeningitt/smittsom hjernehinnebetennelse?

Alvorlig meningokokksykdom, det vil si meningokokkmeningitt og meningokokksepsis er den farligste sykdom som kan ramme ungdom. For tiden er det bare ca 40 tilfeller per år i Norge, men på 1970-80-tallet var det over tre hundre tilfeller per år, med en dødelighet på ca 10 %, og et betydelig antall tilfeller med større eller mindre senfølger. Epidemiene i Norge har forekommet med ujevne mellomrom, det har vært ca 30-40 år mellom hver topp. Det er naturlig å anta at vi i en ikke fjern fremtid vil se en ny økning.
De viktigste serogruppene er Meningokokk A, B, C, W-135 og Y. Den siste epidemien vi hadde i Norge var hovedsakelig gruppe B, og noe gruppe C. I meningokokkbeltet i Afrika er det for tiden hovedsakelig gruppe A.

Vaksiner mot meningokokksykdom

Til nå har det vært to typer meningokokkvaksine tilgjengelig: Mencevax ACWY, til bruk ved reiser i Afrika, Mekka og andre steder hvor det er utbrudd av de aktuelle serogruppene, og NeisVac-C, en vaksine for ungdom som skal studere i land hvor meningokok C-vaksine anbefales. Mencevax ACWY er en såkalt polysakkaridvaksine, som har den ulempen at den gir dårligere effekt for hver dose, og varer i tre år. NeisVac-C er en konjugatvaksine, som er mye bedre, da den gir immunologisk hukommelse, det vil si, effekten blir bedre om man fyller på med en ny dose etter noen år. Ulempen er at den bare virker mot serogruppe C, og nå er serogruppe Y blitt den vanlgste serogruppen i Amerika (se kartet nederst på denne siden). Heldigvis er det nå kommet nye konjugatvaksiner, Menveo® og Nimenrix®, som virker mot ACWY, og Reiseklinikken anbefaler en av disse vaksinen fremfor de to andre meningokokkvaksinene, selv om konjugatvaksinene er noe dyrere, og kanskje har litt kortere beskyttelse mot serogruppe C enn NeisVac-C har. Inntil videre er Menveo kun registrert fra 2 år og Nimenrix fra 1 års alder. Det danske motstykket til Folkehelseinstituttet, Statens Serum Institut anbefaler meningokok ACWY konjugatvaksine ned til to måneders alder. Dersom det er sterk indikasjon vil vi på Reiseklnikken gi meningokokk ACWY konjugatvaksine helt ned til to måneders alder.

Dessverre er det ingen kommersielt tilgjengelig vaksine mot meningokokk serogruppe B i Norge. En vaksine mot serogruppe B må skreddersys for de aktuelle bakteriestammer. Det ble prøvet ut en vaksine mot meningokokk B i Norge på 1980-tallet, som hadde en kortvarig, men god effekt. Dersom det skulle oppstå en ny meningokokk B-epidemi, er nå teknologien for å produsere en ny vaksine etablert. Så får vi bare håpe at vaksinemotstanderne ikke legger pinner i veien. Det ble reist spørsmål om meningokokkvaksinen som ble brukt i vaksineforsøket kunne gi ME. Folkehelseinstituttet har undersøkt dette, og har ikke funnet noen sammenheng.

Se Gunnar Hasles foredrag om meningokokksykdom, og indikasjoner for meningokokkvaksine på Vaksinedagene, Folkehelseinstituttet 16. og 17. september 2010.

Jeg har gitt alle mine barn meningokokkvaksine. Når denne konjugatvaksinen mot meningokokk ACWY er kommet har jeg lav terskel for gi denne vaksinen til alle ungdommer under 25 år som skal ut og reise. Jeg mener at den også bør tilbys før russefeiringen, da fem av de syv tilfellene av meningokokksykdom under russefeiringen 2010 var serogruppe Y. For opphold i Afrika gjelder ingen aldersbegrensning, for serogruppe A rammer i alle aldre, og da vil jeg gi vaksinen til alle som skal til det såkalte meningokokkbeltet, i tillegg til alle som skal oppholde seg mer enn en måned i Afrika.

Det er nå et utbrudd av menigokokk W-135 i Chile. Vi følger utviklingen nøye. Foreløpig har det ikke kommet noen internasjonal anbefaling om å vaksinere dem som drar dit.


Søk i dette nettstedet:


Viktig informasjon og forbehold