Publikumssider       Hvilke vaksiner trenger jeg?       Prisliste       Kart og åpningstider      Fagportal-forside

 

Kan det lenger forsvares å ikke la døtrene få HPV-vaksinen?

Av Lege Gunnar Hasle

På Reiseklinikken er vi nøye med å ikke «pushe» vaksiner. Stort sett er de sykdommene vi vaksinerer mot før reiser svært sjeldne, og vi anbefaler konsekvent ikke mer enn det Folkehelseinstituttet anbefaler. Men HPV-vaksinen vil vi gjerne slå et slag for.

Humant papillomavirus (HPV) er en seksuelt overførbar sykdom. Kondomer synes å gi liten beskyttelse. Det er forskjellige typer HPV, som kan gi kjønnsvorter (HPV 6 og HPV 11), og celleforandringer i livmorhalsen, som senere kan utvikle seg til livmorhalskreft (HPV 16 og HPV 18). HPV er svært vanlig. I 2011 hadde 15% av 17 år gamle jenter HPV, i hovedsak type 6, 16 og 18.

I Norge får ca 300 kvinner livmorhalskreft hvert år, og rundt 70 dør av sykdommen, i følge Kreftregisteret. Det begynner med celleforandringer i livmorhalsen. Ca 25000 norske kvinner får påvist unormale celler i livmorhalsen hvert år. Ca 3000 har høygradige celleforandringer, som må behandles med en såkalt konisering, som innebærer at man skjærer vekk en kjegleformet del av livmorhalsens utgang. Om det har vært gjort konisering er det økt risiko for tidlig fødsel. Det tar 10-15 år fra man blir smittet av HPV til man eventuelt får kreft. Det er for tidlig å se noen reduksjon i livmorhalskreft og antallet koniseringer som følge av vaksineringen. Det man ser så langt er en drastisk reduksjon iantall tilfeller av kjønnsvorter. En dansk studie viser en nedgang i forekomst av celleforandringer i livmorhalsen i de aldersgruppene som har fått vaksinen (Krüger Kiær 2014). Man kan altså allerede påvise en redusjon i forstadiet til kreft.

I Norge har det vært tilbud om gratis HPV-vaksinering til alle 12-årige jenter siden 2009, men oppslutningen er under 80 %. De som er eldre enn 12 år, må betale den selv. Det er få som har tatt vaksinen utenom barnevaksinasjonsprogrammet. Samfunnseffekten av vaksinen er best om man vaksinerer før seksuell debut, men vaksinen kan gis til kvinner opp til 45 år. Man kan få HPV når som helst i livet, så lenge man er seksuelt aktiv. For å hindre spredningen av viruset har det også vært foreslått å tilby vaksinen til gutter.

Vaksinen er nå blitt gitt til så mange millioner mennesker at vi trygt kan si at dette er en ufarlig vaksine. Se en utmerket oversikt over myter og fakta rundt HPV-vaksinen av Sveinung Wergeland Sørbye i Lommelegen. Å velge å la døtrene avstå fra å ta denne vaksinen når den blir tilbudt i barnevaksinasjonsprogrammet er etter min mening en alvorlig unnlatelsessynd.

For videre lesning anbefales en kronikk i Stavanger Aftenblad 16 april 2010


Søk i dette nettstedet:


Viktig informasjon og forbehold