Fagportal-forside       Hvilke vaksiner trenger jeg?       Prisliste       Kart og åpningstider      Publikumssider

 

Malariamedisin ved reiser

Malariaprofylakse innbefatter både tabletter, Myggmelk®, dekkende klær og permetrinimpregnerte myggnett (se "Insektbårne sykdommer" under Generelle infeksjonsforebyggende forholdsregler ved reiser). Det er aldri indikasjon for å forskrive malariamedisin om man ikke samtidig anbefaler å forebygge myggstikk.

Svært mange mennesker tror at det ikke går an å bli kvitt malaria, men i våre dager har vi medisiner som kan utrydde alle parasittene i kroppen. Problemet er at om noen får den farlige falciparum-malaria kan man dø i løpet av noen dager. Dette er den vanligste formen for malaria i Afrika, og risikoen for malaria er kanskje 100 ganger høyere for å få malaria i Afrika enn i Asia. De som dør av malaria er gjerne de som har ventet lenge med å søke lege, og noen ganger er det legene som ikke har tenkt på malaria, og trodd at det dreide seg om en sykdom man kan se an til neste ledige time på kontoret. De fleste som dør av malaria har hatt feber i minst fem dager, men det kan av og til gå mye fortere. Personer som har fjernet milten skal være spesielt på vakt. Symptomer på malaria er feber (ofte over 40 grader), frostanfall, hodepine, muskelsmerter og allmenn sykdomsfølelse (ikke alle symptomene trenger å være til stede). Om man får slike symptomer må man søke lege med en gang, og hvis man er kommet hjem til Norge må man huske på å fortelle legen at man har vært i malariaområde. Falciparum-malaria vil som oftest bryte ut innen en måned etter at man er blitt smittet, den ufarlige vivax-malaria kan blusse opp etter mange måneder, til og med flere år etter at man er blitt smittet.

Mange tror at medisinene ikke forebygger sykdommen, men bare maskerer symptomene. I noen tilfeller foreligger såkalt partiell resistens, og da kan det hende at sykdomsutbruddet blir utsatt til man kommer hjem og slutter med medisinene, men vanligvis vil Lariam eller Malarone hindre at man får sykdommen.

Det er i Afrika at malaria virkelig er et stort problem. Man kan si det så sterkt at turister ikke har noe å gjøre i malariaområder i Afrika uten malariamedisin. Når det gjelder Asia (unntatt Ny Guinea) og Latinamerika (unntatt de innerste delene avAmazonas) vil det i de fleste tilfeller kunne være forsvarlig å bare satse på å forebygge myggstikk, og søke lege om man får symptomer som kan skyldes malaria. Man kan tenke seg situasjoner der man måtte gi forebyggende malariamedisin til titusener av reisende for hvert tilfelle av malaria man forebygger. Da vil risikoen for allergiske reaksjoner og andre alvorlige bivirkninger kunne være farligere enn selve risikoen for malaria. Men dette gjelder ikke Afrika!

I Asia og Amerika regner man med at opphold i byer ikke innebærer særlig stor risiko for malaria. Risikoen er ikke lik null, men rask tilgang på et godt helsevesen gjør det forsvarlig å reise uten malariamedisiner. Om man reiser med "jakke og slips" er risikoen for malaria svært liten. I Afrika syd for Sahara er selv ikke byene trygge (unntak: Addis Abeba, Asmara, Harare og Nairobi). Vi anbefaler doxycyclin bare som alternativ til dem som ikke tåler meflokin (Lariam) eller atovakvon-proguanil (Malarone). Det er viktig å være klar over at om man tar doxycyclin under reisen mangedobler det risikoen for å bli bærer av multiresistente mikrober. Klorokin alene gir god beskyttelse mot vivax-malaria, som er vanlig i Pakistan, men gir svært dårlig beskyttelse mot falciparum-malaria. I de nye anbefalingene fra Folkehelseinstituttet har ikke klorokin alene noen plass. Der det er ikke er risiko for falciparum-malaria er det ikke indikasjon for medikamentell malariaprofyklakse i det hele tatt. Om man velger å bruke malariamedisin i Asia, for eksempel om man skal leve under enkle forhold eller dra på jungelturer i visse områder i Thailand, Vietnam, Kambodsja, Laos, Burma, Yunan (Kina), Sabah (Malaysia), Irian Jaya (Indonesia) og Papua Ny Guinea, anbefales meflokin (Lariam®) eller atovakvon/proguanil (Malarone®). Malarone® er Norges mest solgte malariamedisin. Det kan gis til gravide, unntatt om det er risiko for falciparum-malaria. Det er ikke noen grense for hvor lenge man kan bruke Malarone. En egen størrelse for barn, Malarone Junior svarer til en fjerdedels voksen tablett (11-20kg:én tablett, 21-30kg: to tabletter, 31-40 kg: tre tabletter). Malarone er foreløpig ikke registrert for personer som veier mindre enn 11 kg. Malarone er et godt alternativ til dem som skal utsettes for høy malariarisiko, og som ikke kan ta Lariam. Ved reiser mindre enn tre-fire uker, og med høy malariarisiko er Malarone klart det beste alternativet. Det er viktig å være klar over at Malarone bare er registrert for forebyggelse og behandling av den farligefalciparum-malariaen, men har usikker effekt mot de andre malariaartene.

De som skal reise på steder hvor det ikke er tilgang til noe brukbart helsevesen bør ha med seg en beredskapspakke for behandling av eventuell malaria. Vi bruker da Lariam eller Malarone. I mange land får man kjøprt artemisinin-lumefantrin. Artemisinin kommer opprinnelig fra kinesisk urtemedisin. Medisinen selges ikke i Norge, men er internasjonalt nå en vanlig behandling av falciparum-malariaen.

Man skal søke lege om man får feber, hodepine, muskelsmerter og almen sykdomsfølelse, for å finne årsaken, selvbehandling av mulig malaria er en nødløsning.

Malariarisikoen vil variere fra sted til sted i hvert land, med årstid, og med høyde over havet. Se Malariaveilederen utgitt av Folhelseinstituttet, hvor man kan lese detaljerte anbefalinger for hvert enkelt land.

Kartet nederst på siden er fra Malaria Atlas Project. Det viser risikoen for å få falciparum malaria, målt i prosent av 2-10 åringer som får falciparum malaria hvert år. I de røde områdene er risikoen under 5 %. Vår konklusjon er at det sjelden vil være grunn til å ta forebyggende malariamedisin annet enn ved reiser i Afrika sør for Sahara.
Copyright: Malaria Atlas Project. Støttet av Wellcome Thrust.

Søk i dette nettstedet:


Viktig informasjon og forbehold