Reiseklinikken St. Olavs plass 3, 0165 Oslo, Telefon: 22 99 15 80 Faks: 22 99 15 81.


Vaksiner og malariamedisin,
land for land:

Ved å klikke på globusen får du opp en liste over vaksineanbefalinger for alle land.

Vi har timebestilling på telefon 22991580 (se også gruppetimer). Det er lett å komme gjennom på telefonen .
Avbestilling må gjøres senest kl 1530 siste hverdag før den aktuelle timen.
Husk å ta med vaksinasjonskort om du har fått reisevaksiner før.
Du kan finne dine tidligere vaksiner på Mine vaksiner.

Reiseklinikken tilbyr:

Følg oss på

Reiseklinikkens inngangsparti

Inngangspartiet til Reiseklinikkens ekspedisjon. Se også vår utstilling av afrikanske masker, USS Constitution og omvisning i "Opplevelsessenteret Reiseklinikken".
Vi på Reiseklinikken er opptatt av ansvarlig turisme, se vår Cites-monter.

Viktig informasjon og forbehold:

Alt materiale på dette nettstedet er kun ment som generell informasjon, og er ikke "helsehjelp" slik det er definert i helsepersonelloven. Informasjonen er ikke ment å danne grunnlaget for å stille diagnose, iverksette behandling eller erstatte konsultasjon hos lege. Ved slike behov må Reiseklinikken eller et annet legekontor kontaktes direkte.

Reiseklinikken fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiale og informasjon publisert på dette nettstedet eller nettsteder det måtte vises til.

Alt materiale på dette nettstedet er beskyttet av åndsverkloven, og er ment benyttet til privat bruk. Enhver annen bruk av materialet, for eksempel kopiering og utdeling til klienter, forutsetter at det opplyses om kilde.

Noe av informasjonen på dette nettstedet kan være utdatert, da hver av sidene ikke blir kontinuerlig oppdatert.

Reiseklinikken, lege Gunnar Hasle
Adresse: St. Olavs plass 3, 0165 Oslo
Organisasjonsnummer: 980 495 078
Telefaks: +47 22 99 15 81, e-post: post@reiseklinikken.no

(NB: Helseopplysninger må ikke sendes over faks eller e-post.)

Sist oppdatert: 5. november 2013.


Viktig informasjon og forbehold